Livgardens deltagelse i krig

Herunder er vist en oversigt over de kampe og andre krigshandlinger, som Livgarden har deltaget i gennem sin 300 års historie.


1658: Forsvar af København
23. august: Generaludfaldet
Forsvar af Kronborg
6. september Kapitulation
Forsvar af København
   
1659:
10 - 11. februar Stormen
31. oktober Landgang ved Kerteminde
14. november Slaget ved Nyborg
   
1675:
13. december Erobring af Wismar i Mecklenborg
   
1676:
3. juli Erobring af Helsingborg
15. august Storm på Kristiansstad.
4. december Slaget ved Lund
   
1677: Juni/juli. Belejring af Malmø
26. juni Storm på Malmø
14. juli Slaget ved Nörre Möinge (Landskrona)
Semtember Besættelse af Rügen
   
1678:
Januar Besættelse af Rügen
   
1690:
1. juli Slag ved Boyne i Irland i engelsk tjeneste
   
1691:
20. juni Slag ved Athlone i Irland i engelsk tjeneste
30. juni Slag ved Athlone i Irland i engelsk tjeneste
12. juli Slag ved Aughrim i Irland i engelsk tjeneste
27. august Forsøg på at storme fæstningen Limerick i Irland i engelsk tjeneste
   
1692:
3. august Slag ved Steenkerke i Belgien i engelsk tjeneste
   
1700:
13. april Forsøg på at erobre Frederiksstad
   
1704:
13. august Slag ved Höchstädt i Bayern i nederlandsk-engelsk tjeneste
   
1706:
23. maj Slag ved Ramilies i Belgien i nederlandsk-engelsk tjeneste
   
1708:
12. juli Slag ved Oudenarde i Belgien i nederlandsk-engelsk tjeneste
August/december Belejring af Lille i Frankrig i nederlandsk-engelsk tjeneste
   
1709:
11. september Slag ved Malplaquet i Frankrig i nederlandsk-engelsk tjeneste
   
1710:
10. marts Slag ved Helsingborg
Dette er den sidste kamp på skandinavisk grund mellem svenske og danske militær enheder
   
1712:
Juni Belejring af Quesnoy i Frankrig i nederlandsk-engelsk tjeneste
August/september Belejring af Stade i Nordtyskland
7. september Stade kapitulerer
20. december Slag ved Gadebusch i Mecklenborg
   
1713:
Maj Belejring af Tønning i Sydslesvig
15. maj Kapitulation
   
1715:
20. december Belejring af fæstningen Stralsund i Pommern
   
1807:
16. august - 7. september Forsvar af København
   
1848:
5. juni Kamp om Dybbøl
   
1849:
6. april Kamp på Dybbøl og Avnbøl
   
1850:
25. juli Slag ved Isted
   
1864:
6. marts Ekspedition til Holsten
18. april Kamp i Sundeved og på Als
   
1940:
9. april Kamp på Amalienborg
 
1943:
29. august Kamp på Livgardens kaserne
29. august Kamp på Sorgenfri