Kære Garderkammerat,

hermed velkommen til Ærø Garderforenings hjemmeside.

Hjemmesiden giver mulighed for at få kendskab til foreningens historie, dertil kommer et overblik over hvem der har været formand igennem tiderne.

Dertil kommer en kort beskrivelse af Den Kongelige Livgardes historie igennem de mere end 300 år siden oprettelsen i 1658. Hvor Livgarden blev oprettet som Kongens Livregiment til Fods af Frederik den III. I forbindelse med denne historiske beskrivelse er der også en kort oversigt over hvilke krigshandlinger som Livgarden har deltaget i.

Vi er landets mindste garderforening og i kraft af denne status håber vi "gamle" gardere vil være aktiv i vores forening.

Kun gennem opbakning fra foreningens medlemmer - kan foreningen bestå!!


Pro Rege Et Grege - For Konge og Folk