Ærø Garderforenings historie

Herunder er kort beskrevet Ærø Garderforenings historie gennem de seneste 95 år. Jeg kan ikke udelukke, at der kan have sneget sig fejl ind i teksterne. Hvis dette er tilfældet, så hører jeg gerne fra dem! Dette gælder naturligvis også, hvis De har eventuelle tilføjelser til siderne.


Formandsliste igennem 95 år
2009 til 2015 005 / 3 KMP. 1962 Therkel Terkelsen Langeagregård
2001 til 2009 158 / 3 KMP. 1978 Per Helmann Vesterskov, Marstal
1969 til 2001 005 / 3 KMP. 1962 Therkel Terkelsen Langeagregård
1963 til 1969 068 / 1 KMP. 1956 Hans Nygård Petersen Vindeballe
1955 til 1963 952 / 4 KMP. 1936 Poul Christensen Gravendal
1949 til 1955 608 / 1 KMP. 1920 Ole M. Terkelsen Langeagregård
1947 til 1949 817 / 1 KMP. 1925 Franz Svending Ærøskøbing
1940 til 1947 408 / 4 KMP. 1917 H. K. Johansen Ærøskøbing
1920 til 1940 443 / 3 KMP. 1890 Terkel J. Terkelsen Langeagregård

Søndag den 26. september 1920

samledes gamle Ærøske gardere på Vindeballe Kro for at få en lokal forening op at stå. Den nye forenings vedtægter blev lavet med inspiration fra Langeland's garderforenings love. Foreningens første bestyrelse bestod af formand Terkel J. Terkelsen, Langeagregård.
De øvrige medlemmer var K. M. Kristensen, Rønnemose. Chr. Linde, Marstal. Johan W. Rasmussen, Store Rise og endelig H. K. Johansen, Ærøskøbing.

Søndag den 29. maj 1921 skulle den nye Garderforening op til sin første svendeprøve, modtagelse af Konge familien på kajen i Ærøskøbing. Majestæten hilste med håndtryk på hver enkelt Garder.

Syv år senere kom Den Kongelige familie, den 25. juni 1928, på uofficielt besøg i Ærøskøbing. I løbet af få timer lykkedes det at samle og klargøre 14 gardere til at modtage de Kongelige på havnekajen.

Den 30. september 1930 blev det på et bestyrelsesmøde besluttet at foreningen skulle have en Fane og den blev indviet den 16. november 1930 ved en fest på Hotel Harmonin. Fanen kostede 321,55 kr.

Tre år senere den 25. juli 1933 skulle Fanen give møde til en parade på Jægersborg Kaserne. Den samme dag ved paraden blev Formanden udnævnt til Rider af Dannebrog.

I anledning af Kronprinse Parrets ankomst til København den 26. maj 1935, mødte Fanen atter i København. Senere samme år. Søndag den 25. august deltog fire medlemmer og Fanen i Københavns Garderforenings 50 års jubilæum.

Kongeparret gæstede den 31. juli 1938 igen Ærø. Garderforeningen mødte i Ærøskøbing med fanen. Majestæten hilste på hver enkelt garder med et håndtryk og takkede for deres fremmøde.

Den 6. maj 1940 var Franz Svending i København med fanen til en parade for Kongens 50 års Garderjubilæum.

Den 20. december 1940 døde foreningens formand, Terkel J. Terkelsen, igennem 20 år.

Den 2. februar 1941 valgtes H. K. Johansen som ny fomand.

Den 26. september 1945

blev der afholdt fest i anledning af Kong Christian den 10. 75 års fødselsdag og Ærø Garderforenings 25 års jubilæum.

Den 9. februar 1947 døde formand H. K. Johansen efter 7 år, som formand. Samme år, den 30. marts blev Franz Svending ny formand for foreningen.

20. marts 1949 afgik formand F. Svending som formand og ny blev Ole M. Terkelsen, Langeagregård.

Den 3. september 1949 mødte de gamle gardere på havnen i Ærøskøbing som æresvagt ved modtagelsen af Kong Frederik og Dronning Ingrid.

Året efter den 23. juni gæstede Kongeparret atter Ærø. Anledningen var 200 året for Ærøs indlemmelse under den Danske Krone i 1750.

Den 14. maj 1955 afgik formand Ole M. Terkelsen og Poul Christensen Gravendal blev valgt som ny formand.

Den 30. juni 1958

var foreningen repræsenteret i København ved Livgardens 300 års jubilæum. Senere samme år. Den 10. august mødte 13 gardere i Ærøskøbing til modtagelse af Kongeparret.

14. oktober 1963 afgik formanden Poul Christensen. Den nye formand blev Hans Nygård Petersen, Vindeballe. Han blev på posten indtil den 17. april 1969. Herefter valgtes Therkel Terkelsen, Langeagregård, som ny formand.

Den 10. juli 1970 var foreningen med fanen og tre mand i Dybøl til festlighederne for 50 året for genforeningen. Senere samme år, den 27. september, afholdte foreningen 50 års jubilæum på Hotel Ærøhus med indbudte gæster fra København. Samme dag blev der uddelt 50 års tegn til to gamle gardere, Johan W. Rasmussen og Rasmus Rasmussen, begge havde været med fra foreningens start.

Den 28. juni 1972 var 12 gardere mødt i Ærøskøbing til æresvagt ved modtagelsen af Dronning Margrethe og Prins Henrik.

27. september 1980 havde foreningen 60 års jubilæum.

Den 30. juni 1983

var 3 mand og fanen i København ved Livgardens 325 års jubilæum. Næsten 9000 mennesker deltog til festen i Belle Centeret.

28. september 1985 markerede foreningen sit 65 års jubilæum.

Den 30. juni 1994 var 3 mand og fanen i København til Livgardens 200 års jubilæum for vagten på Amalienborg.

27. maj 1995

var foreningen repræsenteret ved repræsentantskabsmødet i Assens og der blev formanden, Therkel Terhelsen, tildelt Dronningens Fortjenstemedalje i Sølv for 26 år som formand.

Senere samme år den 26. september markerede foreningen sit 75 års jubilæum med en fest på Hotel Ærøhus. I den forbindelse havde foreningen inviteret to tambuer fra vagtholdet, samt Præsident Hermansen.

Året efter, den 19. juni 1996. Var 14 gardere mødt i Søby til æresvagt ved modtagelsen af Regentparret.

Den 3. juni 1999 gæstede Den Kongelige Livgardes Musikkorps Ærø. Hvor de afholdt koncert i Arrebohallen til stuvende fuldt hus.

Den 30. juni 2000 er tre mand i København med fanen til parade på Gothersgade kaserne. Anledningen er Dronningens 60 års fødselsdag, samt Livgardens 342 års fødselsdag.

Den 3. juli samme år, opstillede gamle gardere en æresvagt på havnen i Marstal til modtagelsen af Regentparret.

Den 30. september 2000 afholdes 80 års jubilæumsfest på Ærøhus. Præsident P.A. Laurizen var inviteret.

Den 9. marts 2001

var en æra slut, idet formanden og kasserer gennem 32 år, Therkel Terkelsen, ikke ønskede at fortsætte. Den nye formand blev Per Helmann.

Den 14. marts 2009

Efter 8 år som formand ønskede Per Helmann ikke at fortsætte.
Denne beslutning medførte, at et ikon returnerede som formand - Eftersom
Therkel Terkelsen blev valgt som formand.

Den 1. januar 2016

Efter 95 år hvor Ærøske gardere har haft en Garderforening er det nu slut.
Derfor er de Ærøske gardere nu en del af GF Svendborg og omegn.